Aivojumppa - Brain Gym®

Kevyesti päivässä aivojumppaan! BG-johdanto.

26 BrainGym-liikettä ja niiden perusteita. Yhdistelmiä tiukkoihin tilanteisiin, stressin purkamiseen ja ilon ylläpitoon.

 

BG-peruskurssi; Jatkokurssi 1 (käyttöprofiilit) ja Syventävä jatkokurssi 2 (seitsemän ulottuvuutta)

Jäämmekö sanattomiksi jännittävissä tilanteissa? Miksi suoritukset menevät joskus ”penkin alle”? Mikä voi estää muistamasta juuri luettua tai kuultua? Selityksiksi on tarjottu huonoa muistia, kovapäisyyttä, tyhmyyttä, laiskuutta, keskittymiskyvyn puutetta, välinpitämättömyyttä …

Vai voisiko olla kysymys siitä, että aivot, aistit ja keho toimivat vajaatehoisesti stressin ja jännityksen vuoksi?

Brain Gym -peruskurssilla tehdään yksilöllisiä tasapainotuksia, joilla stressiä ja jännittämistä muokataan itselle sopivaksi. Tasapainotuksen kohteena voi olla oma asenne, tilanteiden näkeminen tai kuuleminen, hienomotoriset suoritukset tai tunteiden tulkinta.  Kurssi antaa eväitä oman elämän hallintaan ja tarjoaa menetelmiä opettajille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

KURSSIN SISÄLTÖ

Kurssikirjan avulla opitaan tasapainotuksen prosessi ja sen yksilöllinen soveltaminen.

Kurssin sisällössä on harjoituksia, joilla voidaan purkaa stressiä ja parantaa keskittymiskykyä. Harjoituksilla on hiljalleen kasautuvia vaikutuksia, niin että on helppo todeta asioiden muuttuvan. Itseluottamus kohenee, kun voi nähdä muutoksia omassa suorituksessa. Ohjelmassa on lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja motoriikan tasapainotuksia. Peruskurssin toisessa viikonlopussa tasapainotetaan kommunikointia, organisointia ja tarkkaavaisuutta.

Tasapainotusten oma kokeminen on keskeistä. Näin kurssin tiedollinen anti on luontevasti omaksuttavissa.

Kurssin jälkeen kurssilaiset voivat käyttää oppimaansa työssään, kotona perheen ja ystävien parissa sekä oman hyvinvointinsa edistämiseen.

Kurssi sopii lasten, koululaisten ja opiskelijoiden sekä vanhusten parissa, opetus- ja hoitoalalla työskenteleville, kouluttajille ja kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja auttaa läheisiään.

Kurssi on kansainvälisen oppimiskinesiologiasäätiön (Educational Kinesiology Foundation) hyväksymä. Kurssin suorittaneet saavat kansainvälisen kurssitodistuksen.

 

 

Jatkokurssi 1:

OMA KÄYTTÖPROFIILISI - AISTIEN, AIVOJEN, MOTORIIKAN, MIELIALAN, KEHON OLOTILAN YHTEISPELI

On tullut aika arvostaa sitä mielen ja kehon käyttötapaa, jonka itsekukin on löytänyt elämän erilaisiin tilanteisiin. Kurssilla tutkimme omia käyttötapoja ja tutustumme toisiin malleihin. Sen pohjalta voimme ajatella uusia, helppoja, jopa riemastuttavia yhdistelmiä aivan samanlaisina toistuviin tilanteisiin. 

Paul Dennison muokkasi tämän kurssin aiemmasta "Yksilölliset aivoprofiilit" -kurssista yhdessä Rolf Fasten kanssa. Perusidea on, että pärjäämme tässä maailmassa käyttäen vaihtelevasti aistien, ajattelun, motoriikan, mielialan ja fokusoinnin yhdistelmiä. Olemme jo muunnelleet ohjelmointiamme paikasta ja ajasta toiseen, ehkä sattumalta, ehkä matkien hyviä esikuvia. Itse asiassa on kiinnostavaa kartoittaa omaa käyttöprofiilia ja muuttaa sitä. Parhaassa tapauksessa menemme aistit valppaina, sopivalla mielellä, keho valmiina ja ajatukset kirkkaina siihen suuntaan, joka kulloinkin vetää meitä puoleensa.

Kurssi opastaa tietoiseen käyttöprofiilin arvostamiseen, arviointiin ja muuttamiseen. Opettajille ja kouluttajille kurssi antaa hyödyllistä tietoa oppimisen, ajattelun, stressaantumisen ja palautumisen yksilöllisistä erilaisuuksista. Yleisesti tiedetään, ettei patenttivastauksia treenaamisessa ja opettamisessa ole, ja tämä kurssimateriaali antaa perustaa siihen, miksi näin on.

Kurssi on 2-päiväinen. Suomenkielinen kurssikirja. Kansainvälinen todistus.

 

Jatkokurssi 2

Syventävä jatkokurssi, "seitsemän ulottuvuutta", 4 pv

Peruskurssilla olet tutustunut kehomielen kolmeen ulottuvuuteen - 1) lateraaliseen ulottuvuuteen, aivopuoliskojen yhteistoimintaan, 2) sisäisen organisoitumisen ulottuvuuteen ja 3) fokusointiin, siis tarkkaavuuden suuntaamisen ulottuvuuteen. Tämä jatkokurssi syventää näitä liittämällä ne seuraaviin uusiin -

4) motivoitumiseen, asennoitumiseen, 5) kallon luiden liikkuvuuteen ja rytmiin, 6) hengittämisen ja voiman ulottuvuuteen sekä 7) kehon säätelyyn ja itsehallintaan. Suomenkielinen kurssikäsikirja, runsaasti kotitehtäviä.

Kurssi suoritetaan kahtena viikonloppuna, jotta runsaalle materiaalille on sulatteluaikaa.

 

 

 

 

.

ad