Aivojumppa - Brain Gym®

  Aivojumppa

  Aivojumppa (Brain Gym®) on joukko hyvää tekeviä liikkeitä. Aivojumpan kehittäjä on kasvatustieteistä väitellyt Paul Dennison, joka valikoi ja muokkasi liikkeet alun perin sen perusteella, että ne avasivat oppimisen lukkoja. Liikkeiden hauskoille nimille on pedagoginen syy: ne tekevät oppimisesta iloista! Sittemmin Paul on yhdessä vaimonsa Gail Dennisonin kanssa rakentanut aivojumpan liikeohjelmia mitä moninaisimpiin tarkoituksiin kaikenikäisille.

  Aivojumppaliikkeiden valikoima perustuu käytännön kokeiluihin. Yksinkertaiset liikkeet tehdään täsmällisesti ja tavoitetta ajatellen. Niillä on havaittu seuraavia vaikutuksia:

  • keskittymiskyky harjaantuu
  • itseluottamus paranee
  • liikkeiden tekeminen auttaa onnistumista
  • stressi lievenee onnistumisen kokemusten kautta.

  Muutamat liikkeet kohdistuvat erityisesti näkemiseen ja kuulemiseen. Toisten liikkeiden vaikutus taas näkyy monimutkaisemmissa taidoissa. Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, muistaminen ja liikuntalajit koetaan helpommiksi. Aivojumppaa käytetään nykyisin yli 80 maassa ja sen kirjallisuutta on käännetty yli 40 kielelle. Aivojumpan ja oppimiskinesiologian toimintaa johtaa kansainvälinen säätiö Brain Gym® International / Educational Kinesiology Foundation Kaliforniassa, USAssa.

  Mihin aivojumpasta on koettu olevan apua?

  • Oppimisen tehostaminen
  • Stressin lieveneminen
  • Rauhoittuminen ja rentoutuminen
  • Tasapainon ja koordinaation parantaminen
  • Keskittymisen parantaminen
  • Suorituskyvyn parantaminen
  • Itseluottamuksen vahvistuminen
  • Muistamisen helpottaminen
  • Kouluvalmiuksien kuten lukemisen ja kirjoittamisen parantaminen

  Miten tutustua aivojumppaan?

  • Esittelytilaisuudet ja luennot, avoimet yleisötilaisuudet sekä työyhteisöille, yhdistyksille ym.
  • Räätälöidyt koulutukset ja ohjaukset.
  • Aivojumpparyhmät esim. koululaisille ja senioreille
  • Aivojumppakurssit
  • Aivojumppakirjallisuus
  • Henkilökohtaiset tasapainotukset
  • Oppimiskinesiologia EduK® on Suomen kinesiologiayhdistys ry:n omistama tavaramerkki.
  • Lisätietoja löydät kansainvälisiltä sivuilta: www.braingym.org
  • Brain Gym® on rekisteröity tavaramerkki, jonka oikeudet omistaa Brain Gym® International/Educational Kinesiology Foundation, Ventura, Kalifornia, USA.

  Aivojumppaharjoitukset

  Liikkeitä on kolmenlaisia:

  1. Keskilinjan liikkeet
  2. Energiaharjoitukset ja
  3. Pidentävät liikkeet.

  Keskilinjan liikkeet harjaannuttavat molempien silmien, molempien korvien, molempien käsien sekä molempien jalkojen ja molempien aivopuoliskojen yhteistoimintaa.

  Se helpottaa lukemista, kirjoittamista, muuta viestintää ja toimintaa. Keho liikkuu joustavasti ja ajattelukin onnistuu liikkeen aikana.

  Esimerkki: Ajattelun ja liikkeen yhdistäminen

  1. Kävele hitaasti paikallasi.
  2. Voit koskettaa vasemmalla kädellä oikean jalan polvea ja vastaavasti oikealla kädellä vasemman jalan polvea liikettä tehdessäsi.
  3. Tasapainoinen liike vaatii aivopuoliskojen yhteistoimintaa. Kokeile nyt, mitä ristikäynnillesi tapahtuu, jos pohdit samanaikaisesti visaista ongelmaa!

   

  Energiaharjoitusten kohteena ovat tunteet, asennoituminen ja läsnäolo omassa kehossa. Niiden ansiosta on helpompi luoda ulkoista ja sisäistä järjestystä. Voi kokea elävänsä jalat maassa ja ilmaista helposti itseään.

  Esimerkki: Stressin pikapurku Energiakahdeksikon avulla

  Ota ajattelun kohteeksi tuttu epämukava tilanne.

  Vaihe 1: Istu nilkat ristissä.

  1. Ojenna käsivartesi suorina eteesi, kädenselät vastakkain, peukalot alaspäin.
  2. Nosta tässä asennossa ranne toisen yli niin että kämmenet tulevat vastakkain.
  3. Pane sormet ristiin ja kiepauta ristissä olevat kätesi alakautta rennosti rinnallesi.
  4. Nosta sisään hengityksen aikana kielesi leveänä kitalakeen ja hengitä rauhallisesti suun kauta ulos.
  5. Rentoudu näin hetken ajan.

  Vaihe 2: Avaa nilkat, aseta jalkasi vierekkäin.

  1. Avaa myös kätesi ja aseta sormenpäät vastakkain.
  2. Keskity tässä asennossa rauhalliseen hengitykseen hetken ajan.
  3. Tunnista muutos kehossasi ja mielessäsi.

  Pidentävät liikkeet kohdistuvat lihaksiin ja jänteisiin, jotka jännittyvät ja kiristyvät pelon, jännityksen tai stressin vuoksi. Jännityksen ja kiristyksen lauetessa voi kokea niin fyysistä kuin henkistäkin vapautumista.

  Esimerkki: Pohjepumppu ja haastava puhelinsoitto.

  1. Ajattele, että sinun on hoidettava tärkeä puhelu.
  2. Tarkista, miltä sinusta tuntuu.
  3. Sitten: Ota käsilläsi tukea seinästä tai tuolista.
  4. Toinen jalka on edessä, polvi koukussa.
  5. Toinen jalka on takana polvi suorana kantapää ilmassa, molemmat jalkaterät ovat suorassa eteenpäin.
  6. Anna takana olevan kantapään joustaa lattiaa kohti ulos hengittäessäsi ja kevyesti nousta ylös sisään hengittäessäsi.
  7. Toista muutaman kerran molemmilla jaloilla.
  8. Tarkista, miltä nyt tuntuisi soittaa haastava puhelu.

   

  Miten aivojumppa syntyi?

  Aivojumppaohjelma syntyi alun alkaen 1970-luvulla Paul Dennisonin oppimiskeskuksissa, jotka olivat avoimia lapsille ja aikuisille, jotka olivat saaneet oppimisvaikeuksiin viittaavan diagnoosin. Ennakkoluulottomasti kokeillen Dennison tutki ja tarkkaili kaikkea, mikä saattoi saada edistystä aikaan. Tutustuttuaan John F. Thien Touch for Health –kinesiologiaan Dennison alkoi systemaattisesti tutkia liikkeiden vaikutusta oppimiseen. Soveltava kinesiologia antoi kaikupohjaa liikkeiden merkityksen keksimiselle. Siksi menetelmästä tuli oppimiskinesiologiaa. Dennisonin perusolettamus on, että ”liike on ovi oppimiseen”. Kinesis on kreikankielinen sana, joka merkitsee liikettä. Tavanomaisissa liikuntatieteissä kinesiologia on erikoistunut liikkeen tutkimiseen. Oppimiskinesiologialla on edellistä laajempi ymmärrys liikkeen merkityksestä. Nykyään aivojumpan sovelluksia löytyy alalta kuin alalta. Sitä hyödynnetään päiväkodeissa, kouluissa, työhyvinvoinnissa, senioritoiminnassa, urheilu- ja liikuntaharrastuksissa, taiteiden parissa sekä terapioissa ja kuntoutuksessa.

  Lisätietoja löydät kansainvälisiltä sivuilta: http://www.braingym.org

  .

  ad