Julkaisut, verkkokauppa https://holvi.com/shop/rRS4lJ/

 

AIVOJUMPPAOPAS 

45 € (sis. alv10 %) + käsittelykulut 10 €, jos useampi kirja niin  15 €

Verkkokauppa: https://holvi.com/shop/rRS4lJ/

 

 

Aivojumppaliikkeet auttavat saavuttamaan fyysisen ja henkisen tasapainon, hallitsemaan stressiä ja poistamaan oppimisen esteitä. Ne lisäävät jaksamista, kohottavat mielialaa sekä nostavat vireyttä ja aktiivisuutta.

Tämä opettajien, kasvattajien, fysioterapeuttien ja opiskelijoiden keskuudessa toimivaksi todettu opas on erinomainen väline myös päiväkoti- ja vanhustyötä tekeville. Aivojumppa-menetelmällä on saatu hyviä tuloksia myös mm. dementikkojen, halvauspotilaiden ja reumaatikkojen sekä kehitysvammaisten kuntoutuksessa.

Tietoa Aivojumppa-kursseista www.kinesiologia.fi/kurssikalenteri

AIVOJUMPPA-kortit

15 € (sis. alv 24  %) + käsittelykulut 10 €

Verkkokauppa: https://holvi.com/shop/rRS4lJ/

Aivojumppakorteissa ”laku-ukko” tekee kaikki aivojumppaliikkeet. Ukon yläpuolella on liikkeen nimi ja kunkin ulottuvuuden nimi (keskilinjan liike/ energialiike / pidentävä liike).

Korttikotelossa on korttien tekijän, Päivi Tuomisen, vinkkejä korttien käyttämiseen.

Kortinkäyttövinkki: Anna ohjattavan vetää kortti ja sitten teette yhdessä aivojumppaliikkeen. Voit myös pyytää kortin vetäjää ohjaamaan liikkeen muille.

AIVOJUMPPA –juliste

15€ (sis. alv 24 %) + käsittelykulut 10 €

lakattu, A2-kokoinen, 4-värikuvina kaikki 26 liikettä

TOUCH  FOR  HEALTH (ei myynnissä enää meillä)

TFT-käsikirjaa myy nykyään uutena painoksena Anne Hiitola-Pedersen  annehiitola@gmail.com

PARANTAVAT LIIKKEET

25 € (sis. alv 10%) + käsittelykulut 10 €, jos useampi kirja niin  15 €

Verkkokauppa: https://holvi.com/shop/rRS4lJ/

Vuonna 2008 Ruotsissa 8000 ADHD-diagnoosin saanutta lasta ja nuorta söi Ritalinin ja Concertan kaltaisia, voimakasta riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä. Vuonna 2012 lääkitystä saaneiden lasten ja nuorten määrä oli 25 000. Aikuisia lääkkeiden käyttäjiä oli yhtä paljon.

Parantavat liikkeet –kirjassa Harald Blomberg esittelee viime vuosien keskushermostostimulantteja koskevaa tutkimusta, jossa ei ole kyetty osoittamaan lääkehoidolla olevan minkäänlaisia pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia. Sen sijaan lääkkeillä voi olla monia vaikeita ja joskus jopa hengenvaarallisia sivuvaikutuksia. Lääkkeiden on eläinkokein osoitettu aiheuttavan pysyviä aivovaurioita.

 Kirjassa kuvaillaan nk. rytmistä liikeharjoittelua, jonka yksinkertaiset liikkeet stimuloivat aivojen ja hermojärjestelmän kykyä uudistua ja muodostaa uusia yhteyksiä. Harjoittelu integroi primitiivirefleksejä, lisää välittäjäaineiden pitoisuuksia ja auttaa lapsia toimimaan ja voimaan hyvin ilman lääkkeitä. Harjoittelun avulla lasten on mahdollista kypsyä, kehittyä tai parantua niin fyysisesti, tunne-elämältään kuin henkisestikin. Liikeharjoittelu on tehokasta hoidettaessa tarkkaavuushäiriöitä, mutta se soveltuu myös esim. luku- ja kirjoitusvaikeuksien, motoristen ongelmien, autismin ja psykoosin hoitamiseen.

Kirjassa on kattava primitiivirefleksien kuvaus, havainnollistava kuvitus sekä lisätietoa ruokavaliohoidosta autismin ja ADHD:n yhteydessä.

Harald Blomberg on ruotsalainen psykiatri, joka on käyttänyt rytmistä liikeharjoittelua työssään 25 vuoden ajan. Hän pitää eri puolilla maailmaa kursseja, jotka käsittelevät liikeharjoittelun käyttöä mm. lasten motoristen vaikeuksien, tarkkaavuuden haasteiden ja oppimisvaikeuksien helpottamiseen. Hän on kirjoittanut aiemmin menetelmästä kirjoissaan Helande Liv ja Autism – en sjukdom som kan läka.

Alkuperäinen teos: Rörelser som helar

Sivuja 258

Hinta: 25 € (sis. alv 10%), käsittelykulut 10 €, jos useampi kirja niin  15 €

Tilaukset: yhdistys@kinesiologia.fi 

 

 

.

ad