Rytminen liikeharjoittelu

 

Rytmisen liikeharjoittelun (RLH) mallina ovat luonnolliset vauvaliikkeet. Liikkumalla vauva luo omaa kehityspolkuaan

Lapsi liikkuu jo kohdussa. Synnyttyään hän harjoittelee liikkumista uudessa elementissä. Liikkeillä vauva stimuloi aistejaan, ruokkii niiden kautta aivojensa hermoyhteyksien kasvua ja kehittää koordinaatiotaan. Primitiivirefleksit houkuttavat esiin vauvan spontaaneja rytmisiä liikkeitä, joiden avulla vauva saavuttaa kehitysportaan toisensa jälkeen. Kehitysvaiheen mukaisilla liikemalleilla vauva harjoittelee pään ja koko kehon hallintaa, käsien ja jalkojen liikeratoja sekä aivojen ja aistien yhteistoimintaa näkemisessä, kuulemisessa, maailmaan tutustumisessa ja itsensä ilmaisemisessa. 

Äidin imettäessä vauvaa sylissään vuorotellen molemmista rinnoista, vauvan kehon ristikkäinen koordinaatio kehittyy. Kun vauva saa oleilla turvallisen aikuisen valvonnassa riittävän kovalla alustalla, pöydällä tai lattialla, hän kehittää kykyään kannatella päätään, kääntyä kyljelleen, selälleen tai vatsalleen sekä lähelle ja kauas näkemistä. Hermoratayhteydet aivojen, aistien ja kehonosien välillä vahvistuvat. Lapsi voi hyvin keholtaan ja mieleltään.

Aivojen eri osien toisiinsa kytkeytyminen tapahtuu ensisijaisesti tasapainoaistin, nivel- ja lihasaistin sekä kosketuksesta tulevan stimulaation avulla. Sitä lapsi saa vanhempien koskettaessa ja keinuttaessa häntä ja tekemällä jatkuvasti voimakkaan rytmisiäliikkeitä.  Liikkeillä on tietty, synnynnäisen ohjelman mukainen järjestys. Kehityksen vaiheita ovat kääntyminen, ryömiminen, istumaan nouseminen, nelinkontin keinuminen, konttaaminen, pystyyn nouseminen ja käveleminen. Jos lapsen kehon stimulaatio ja sen mukana hermoyhteyksien kehitys on jäänyt puutteelliseksi, rytmisillä liikeharjoituksilla voidaan stimuloida aivorunkoa, pikkuaivoja, tyvitumakkeita ja aivokuorta ja kehittää niiden hermoverkkoja. Päivittäinen 5 – 15 minuutin keinuttelu riittää.

Yhdistys tarjoaa 2-tuntisia RLH-esittelyjä ja päivän kursseja. On hyvä tutustua sitä ennen Harald Blombergin kirjaan Parantavat liikkeet.

.

ad