Three in one concept - One brain

Tulevaisuutemme muotoutuu nykyhetken valinnoistamme. Tänään tekemiimme valintoihin vaikuttavat menneisyyden tunnetilat.

Three in One Concepts/One Brain -kinesiologiassa hankitaan lihasvoiman muutoksia testaamalla informaatiota siitä, mistä stressi tai vaiva aiheutuu. Samalla voidaan ottaa selvää tunnetraumoista, jotka ovat johtaneet nykyisiin ongelmiin. Lihasten testauksella valitaan myös tehokkaita tapoja asiakkaan auttamiseen.

Mitä lihastestaus on?

One Brain -menetelmän päätarkoituksena on poistaa stressiä, tukoksia alitajunnasta ja fyysisestä kehosta. Perusajatus on, että ihmisen aivot eivät toimi kunnolla stressitilanteessa. Lihasten testauksen avulla selvitetään stressin syyt, minkä jälkeen ohjaaja tekee tarvittavan tasapainotuksen. Näin stressi poistuu mielestä, alitajunnasta ja kehosta. Aivojen toiminta eheytyy - looginen ja luova toiminta yhdistyvät.

Tämä vähentää terveysongelmia ja oppimisvaikeuksia. Ihmisen synnynnäinen luovuus ja oikeanlaisten ratkaisujen tekeminen vaikeissa tilanteissa paranee. Ihminen kykenee myös käsittämään kokonaisvaltaisesti itsensä ja elämänsä.

Ainutlaatuiseen metodiin on yhdistetty länsimaisen lääketieteen neurotiede ja itämaisen lääketieteen meridiaanit ja akupisteet (työskentely kehon, aivojen ja energian kanssa). Tämä on perusajatuksena One Brain - menetelmässä, jota harjoitetaan 36 maassa ympäri maailmaa.

Kinesiologian periaatteena on, että tiettyjen lihasten toiminnan viestit vastaavat yksilön kognitiivis-emotionaalista tilaa. Ihmisen luonnolliset palautumisvoimat stimuloituvat biologisesti aktiivisilla pisteillä, mikä tapahtuu kehon eri liikkeiden ja ravinnon avulla. Tämä johtaa parempaan henkiseen ja fyysiseen terveyteen palauttamalla luonnollisen yhteyden lihasten, meridiaanien ja elimien välillä.

One Brain -menetelmässä käytetään seuraavia työkaluja:

 1. lihastesti
 2. käyttäytymisbarometri
 3. erilaiset tasapainotustekniikat ja liikkeet
 4. harjoitukset
 5. hieronta- ja kosketuspisteet
 6. ravinto.

Milloin ja kenelle tästä on apua?

One Brain menetelmä sopii sekä lapsille että aikuisille. Se luo emotionaalista ja fyysistä tasapainoa. One Brain sopii myös ihmiselle, joka jo käyttää erilaisia energiatekniikoita kuten meditaatiota, mitä se tukee omalta osaltaan.

Apua saadaan seuraaviin tarkoituksiin:

 • Stressin hoitoon (pelkotilat, masennus, paniikkihäiriö, unettomuus ym.)
 • Terveyden palauttamiseen ja terveysongelmien ehkäisyyn
 • Lukihäiriöön (dysleksia) keskittymiskyvyn parantamiseen, oppimisvaikeuksiin.
 • Ruoka-aineiden, lääkkeiden ja kosmetiikan sopivuuden testaamiseen.

Miten usein tasapainotuksia on hyvä tehdä?

Lihastestit kertovat, milloin on hyvä tehdä seuraava tasapainotus ja montako niitä tarvitaan; yleensä riittää 2-4 kertaa. Tasapainotuksen jälkeen suositellaan parin tunnin ajan rauhaa ja rentoutumista, jotta kehon eri järjestelmissä ja aivoissa ehtii tapahtua muutoksia ja palautumista. Tasapainotusten jälkeen ihmisen tunnetila ja olo paranevat. Ajan myötä tulee lisää myönteisiä muutoksia ja hyviä tuloksia.

Menetelmän etuja:

 • Menetelmä toimii pehmeästi ja tietoisesti
 • Todellinen syy ongelmaan tai oloon määrittyy nopeasti ja tarkasti eikä vaadi tuskallisia kysymyksiä
 • Tehokasta, koska se etsii ja poistaa ongelman syyn
 • Samanaikainen paraneminen ihmisen henkisessä, sielullisessa ja fyysisessä tilassa.

Tämän kinesiologian suuntauksen luojat Gordon Stocks ja Daniel Westside olivat kuuluisia psykogenetiikan asiantuntijoita. He antoivat vuonna 1972 menetelmälleen nimeksi Three in One Concepts/One Brain.

Sairaus on Three in One Concepts/One Brain -käsityksen mukaan ilmaus tukosta kehon energiassa (energian epätasapaino). Epätasapaino ilmenee henkisellä tasolla ja syntyy negatiivisista kokemuksista (stressi). Kun mieli ei kykene neutraloimaan tai poistamaan ongelmia, ne siirtyvät alitajuntaan ja sen jälkeen elimistöön aiheuttaen erilaisia vaivoja ja sairauksia. Stressaavat kokemukset eivät siis häviä itsestään. Kertynyt stressi saattaa esimerkiksi häiritä normaalia polaarisuutta elimistön sähköjärjestelmässä, mikä heikentää kehon energiaa ja aiheuttaa sairauksia.

Lisätietoja löydät kansainvälisiltä sivuilta: www.3in1concepts.us

.

ad