Usein kysyttyä

Kun haluat kysyä kinesiologiasta, lähetä kysymyksesi 'Ota yhteyttä' -lomakkeella,
klikkaa siitä kohta 'tiedustelen'.

Vastaamme kysymykseesi tällä palstalla.

Kysymys: Mitä Kinesiologia on?
Vastaus: Kinesiologian päätarkoitus on auttaa ihmistä luomaan ja ylläpitämään tasapainoa elämässään. Kinesiologia tulee kreikankielisestä sanasta ’kinesis’ eli liike ja viittaa lihaksien tutkimiseen. Kinesiologian avainoivallus on ollut kehon energeettisen epätasapainon löytyminen. Tämän oivalluksen tekivät kiropraktikot huomattuaan, että ylijännittyneen lihaksen vastapari osoittautui aina heikoksi. Kinesiologian kehittäminen sai varsinaisesti alkunsa, kun kiropraktiikan tohtori George Goodheart Jr. 60-luvulla järjestelmällisesti yhdisteli heikkojen lihasten etsintää ja kokeili tekniikkoja, joiden avulla niitä voidaan vahvistaa. Kehittelyn myötä on luotu monia kinesiologisia menetelmiä, joille on yhteistä ainakin lihasten testaaminen, ja joiden tavoitteena on tasapainon saavuttaminen monesta eri näkökulmasta. Kinesiologian lähtökohtana on ajatus, että yksilön oman hyvinvoinnin tärkein tiedonlähde on yksilö itse ja hänen kehonsa. Alkuperäisestä sovelletusta kinesiologiasta on kehitetty lukemattomia suuntia, joista Suomessa on tällä hetkellä käytössä Oppimiskinesiologia / Aivojumppa-Brain Gym®, Touch For Health, Holistinen kinesiologia, Psykokinesiologia, Three In One Concepts / One Brain, Hyperton-X sekä Diplomikinesiologin koulutusohjelma
   
Kysymys: Miten aivojumppa syntyi?
Vastaus: Aivojumppaohjelma syntyi alun alkaen 1970-luvulla Paul Dennisonin oppimiskeskuksissa, jotka olivat avoimia lapsille ja aikuisille, jotka olivat saaneet oppimisvaikeuksiin viittaavan diagnoosin. Ennakkoluulottomasti kokeillen Dennison tutki ja tarkkaili kaikkea, mikä saattoi saada edistystä aikaan. Tutustuttuaan John F. Thien Touch for Health –kinesiologiaan Dennison alkoi systemaattisesti tutkia liikkeiden vaikutusta oppimiseen. Soveltava kinesiologia antoi kaikupohjaa liikkeiden merkityksen keksimiselle. Siksi menetelmästä tuli oppimiskinesiologiaa. Dennisonin perusolettamus on, että ”liike on ovi oppimiseen”. Kinesis on kreikankielinen sana, joka merkitsee liikettä. Tavanomaisissa liikuntatieteissä kinesiologia on erikoistunut liikkeen tutkimiseen. Oppimiskinesiologialla on edellistä laajempi ymmärrys liikkeen merkityksestä. Nykyään aivojumpan sovelluksia löytyy alalta kuin alalta. Sitä hyödynnetään päiväkodeissa, kouluissa, työhyvinvoinnissa, senioritoiminnassa, urheilu- ja liikuntaharrastuksissa, taiteiden parissa sekä terapioissa ja kuntoutuksessa. Lisätietoja löydät kansainvälisiltä sivuilta: http://www.braingym.org
   
Kysymys: Tarvitaanko kinesiologian kursseille osallistumiseen pohjakoulutusta ja Kuinka pitkälle voin jatkaa opiskelua?
Vastaus: Peruskurssit ovat kaikille avoimia, jonka jälkeen voit halutessasi jatkaa kinesiologian opiskelua vaikka kuinka pitkälle omaksi ja muiden hyödyksi. Kurssit ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä ja saat niistä kansainvälisen todistuksen. Kurssikalenteriin pääset kurssikohtaisesti vasemmalla olevasta valikosta. Jos juuri nyt ei ole tarjolla etsimääsi kurssia, voit laittaa yhdistykseen kurssitoiveita, esim. Ota yhteyttä -lomakkeella.
   
Kysymys: Missä voin opiskella Kinesiologiaa?
Vastaus: Suomen kinesiologiayhdistys ry tarjoaa kursseja Helsingin alueella ja tarvittaessa saat kotisivuilta tietoa muualla Suomessa asuvista kouluttajista (kouluttajat).
   
Kysymys: Liittyykö Kinesiologiaan uskonnollisia suuntauksia?
Vastaus: Kinesiologia ja myös Suomen kinesiologiayhdistys on vapaa kaikista uskonnollisista suuntauksista. Kinesiologia (kreikan sanasta kinesis = liike) on tieteenala, joka tutkii ihmisen liikettä urheilun ja terveydenhoidon tarpeita varten.
   
Kysymys: Mihin asioihin Aivojumpasta on koettu olevan apua?
Vastaus: Oppimisen tehostaminen, stressin lieveneminen, rauhoittuminen ja rentoutuminen, tasapainon ja koordinaation parantaminen, keskittymisen parantaminen, suorituskyvyn parantaminen, itseluottamuksen vahvistuminen, muistamisen helpottaminen, kouluvalmiuksien kuten lukemisen ja kirjoittamisen parantaminen
   
Kysymys: Mitä Aivojumppa BrainGym on?
Vastaus: Aivojumppa Aivojumppa (Brain Gym®) on joukko hyvää tekeviä liikkeitä. Aivojumpan kehittäjä on kasvatustieteistä väitellyt Paul Dennison, joka valikoi ja muokkasi liikkeet alun perin sen perusteella, että ne avasivat oppimisen lukkoja. Liikkeiden hauskoille nimille on pedagoginen syy: ne tekevät oppimisesta iloista! Sittemmin Paul on yhdessä vaimonsa Gail Dennisonin kanssa rakentanut aivojumpan liikeohjelmia mitä moninaisimpiin tarkoituksiin kaikenikäisille. Aivojumppaliikkeiden valikoima perustuu käytännön kokeiluihin. Yksinkertaiset liikkeet tehdään täsmällisesti ja tavoitetta ajatellen. Niillä on havaittu seuraavia vaikutuksia: keskittymiskyky harjaantuu itseluottamus paranee liikkeiden tekeminen auttaa onnistumista stressi lievenee onnistumisen kokemusten kautta. Muutamat liikkeet kohdistuvat erityisesti näkemiseen ja kuulemiseen. Toisten liikkeiden vaikutus taas näkyy monimutkaisemmissa taidoissa. Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, muistaminen ja liikuntalajit koetaan helpommiksi. Aivojumppaa käytetään nykyisin yli 80 maassa ja sen kirjallisuutta on käännetty yli 40 kielelle. Aivojumpan ja oppimiskinesiologian toimintaa johtaa kansainvälinen säätiö Brain Gym® International / Educational Kinesiology Foundation Kaliforniassa, USAssa.
   
.

ad