Yhdistys

Suomen kinesiologiayhdistys ry Perustettu 1996

  • Edistää kinesiologisten menetelmien tunnettavuutta, soveltamista ja kehittämistä eri elämänalueilla Suomessa
  • Järjestää esittelyjä, johdantopäiviä, sekä perus-, jatko- ja syventäviä kursseja ja huolehtii ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksesta
  • Julkaisee Tasapaino –jäsenlehteä neljästi vuodessa
  • Harjoittaa ja tukee tutkimus- , tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • Kustantaa alan suomenkielistä kirjallisuutta ja muuta materiaalia

Hallitus

2018 Puheenjohtaja
Puheenjohtaja

Liisa Korhonen, Helsinki
psykologi sekä Aivojumppa, Tuplakuvat- ja Yksilölliset aivoprofiilit –kouluttaja
     yhdistys@kinesiologia.fi

Sihteeri
Päivi Repo, Helsinki
työterveyshoitaja ja Aivojumppa- sekä Tuplakuvat- kouluttaja
     yhdistys@kinesiologia.fi
                                                                                                                                    

Varsinaiset jäsenet:                                                                                     

Varapuheenjohtaja

Tiina Mäenpää, Helsinki                                                                                                            

kieltenopettaja, DNRS    

Soili Kauppila, Kemi

Aivojumppa

Raija Pahlman, Helsinki

Varajäsenet

Leena Ilmarinen, Kerava
rehtori ja Aivojumppakouluttaja

Marja-Terttu Holmström, Nurmijärvi
luontaishoitaja, TFH- ja aivojumppakouluttaja

Rahastonhoitaja
Jarkko Valtonen, Helsinki                                                                                                                                       

TKT    

.